GEREGELDtijd
GEREGELDtijd
info@GEREGELDtijd.nl

 

Als trajectbegeleider bij een erkend EVC-centrum heb ik jarenlange ervaring opgedaan. In de voorlichtingsfase gaat het daarbij om het adviseren welk loopbaaninstrument het beste bij de situatie van de klant aansluit (produktkeuze).

 

Met mijn opgebouwde kennis van vele kwalificatiedossiers ben ik in staat om tijdens een EVP/EVC-intakegesprek de klant te adviseren met betrekking tot de te hanteren meetlat. Goede uitleg van trajectinhoud, de te volgen procedures en verwachtingsmanagement zijn daarbij belangrijke aspecten.

 

Dankzij mijn dossierkennis kan ik de klant tijdens de portfoliogesprekken adviezen en tips geven ten aanzien van de bewijslast mogelijkheden. Dit gerelateerd aan de prestatie-indicatoren en competenties van de betreffende kwalificatie. 

 

Mijn ervaring heeft betrekking op o.a. ErVaringsProfiel- en ErVaringCertificaattrajecten voor MBO-kwalificaties in de sectoren Zorg, Welzijn, Techniek, ICT, Economie en Dienstverlening.

 

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn portfolio.

 

© 2011

^